image-placeholder.png
image-129887-Schroeven_1000_-_1500.w640.PNG
image-129956-Zand_schroef.w640.PNG
image-129957-Voetstuk.w640.PNG
Gebruiksaanwijzing voor het plaatsen van de Weasyfix fundatieschroeven.

Wij danken u voor de aankoop van onze WEASYFIX producten.  
Om er vele jaren van te kunnen genieten, is het absoluut noodzakelijk de montagerichtlijnen nauwkeurig te volgen.  Ieder stap heeft zijn belang. Het uitvoeren van deze stappen correct en in de goede volgorde geeft u de meeste zekerheid op een kwalitatief eindresultaat.
1. Voorbereidende controle
Controleer of alle onderdelen geschikt zijn voor de verwachte belasting en uw type van ondergrond en of u beschikt over alle componenten die nodig zijn om de volledige construct af te werken.
Vergewis u ervan dat er geen leidingen, kabels of andere kwetsbare obstakels aanwezig zijn, die zouden beschadigd kunnen worden door het plaatsen van deze  funderingsschroeven.
2.   Uitzetten van de plaats van de schroeven.
De eerste stap is om op het terrein de exacte plaats van de schroeven aan te duiden. Het is belangrijk dat de schroeven zo nauwkeurig mogelijk geplaatst worden, in de richting dat de draagbalken later zullen worden gemonteerd en volgens de door de belasting bepaalde tussen-afstanden. Hou rekening met de  lengte van de schroeven bij niveauverschil van het terrein.
BASISUITRUSTING
Metserskoord, paaltjes, rolmeter , zware hamer.
AANVULLEND MATERIAAL
Een grote winkelhaak voor de controle van de hoeken.
Tip : om te controleren of uw uitgezette rechthoek , vier rechte hoeken heeft, kan men met een meter of koord controleren of de twee diagonalen even lang zijn.  
3.  Voorboren
Voorboren is absoluut noodzakelijke voor een goede en gemakkelijke plaatsing van de fundatieschroeven.
Deze voorgeboorde gaten zijn iets minder diep dan de lengte van de voorziene schroef, maar men moet wel proberen deze gaten zo loodrecht mogelijk te maken, dat vergemakkelijkt achteraf het loodrecht plaatsen van de fundatieschroeven.
De diameter van het voorgeboorde gat is in functie van de hardheid van de bodem:
  • Voor een losse bodem (bodem type 1 tot 3 volgens de norm DIN 18300) volstaat een voorgeboord gat met een diameter van 30mm.
  • Voor een middelmatige bodem (bodem type 4) volstaat een voorgeboord gat met een diameter van 40mm.
  • Voor een harde grond (bodem type 5 tot 7) volstaat een voorgeboord gat tussen de 50 en 70 mm.
BASISMATERIAAL
Boormachine  en een  lange boor  diameter volgens tabel.
ALTERNATIEF MATERIAAL
Wanneer men geen lange boor heeft kan men ook gebruik maken van een lange ijzeren staaf “ pens “  die men dan zo loodrecht mogelijk in de grond klopt op de plaats waar de fundatieschroef moet worden geplaatst. 

4. Plaatsing van de fundatieschroef.
Draai met de hand de fundatieschroef in het voorgeboorde gat. Plaats de schroefkop op de schroef en fixeer deze met behulp van de daarvoor bestemde bout. De bout moet volledig worden vastgedraaid zodat de bout wordt geblokkeerd via de sluitring. Wanneer de schroefkop niet direct op de schroef past, even met een kunststofhamer bij kloppen. Plaatst eerst de fundatieschroeven op de hoeken van het uitgezette vlak.
         4.1 Aanbevelingen
  • wanneer de grond zeer droog is bij het plaatsen van de fundatieschroeven, kan men in hetboorgat wat water gieten, wat het schroeven aanzienlijk vergemakkelijkt.
  • wanneer de machine de schroef niet verder meer in de grond kan schroeven, draai de schroef terug uit de grond en gebruik een boor met een grotere diameter voor het voorboren. Als dit ook niet lukt gebruik een korte fundatieschroef, met een minimum lengte gebaseerd op de diepte waarop de langere schroef blokkeerde.
  • wanneer de fundatieschroef te gemakkelijk in de bodem gaat , gebruik een langere schroef of gebruik een groter aantal fundatieschroeven om de structuur te dragen.
  • ingeval het onmogelijk is om op een bepaalde plaats een fundatieschroef in de grond te plaatsen , beschikken we over een BODEMVOETSTUKEMB250-Fvan 250 mm in het vierkant met een m-16 fixatiepunt.
  • ingeval van zandgrond gebruik dan onze FS1120-FL schroef , 1120 mm lang en speciaal uitgerust met brede spiraal van 180 mm.
  • de fundatieschroeven minstens 650 mm diep plaatsen en zeker dieper dan diepte dat het kan vriezen in uw streek.

         4.2 Elektrisch boren
Plaats de WEASYLECTRIC-machine op de schroefkop en zet, door het bewegen van de machine, de fundatieschroef volledig loodrecht, dit door controle via het oog van de waterpas op de schroefkop.
Draai via de machine de fundatieschroef 3 tot 4 maal rond, stop de machine, controleer de loodrechte stand via het oog van de waterpas en draai de schroef opnieuw 3 à 4 maal rond.
Herhaal dit enige maal teneinde de plaatsing van de fundatieschroef zo loodrecht mogelijk uit  te voeren.
Vanaf een zekere diepte wordt de aanpassing van de stand van de schroef moeilijk, laat dan de machine haar werk doen.
Stop met schroeven als  de fundatieschroef op gewenste diepte staat.
Hef de boormachine op en schroef de schroefkop er af. Wanneer het moeilijk is de machine van de schroefkop te verwijderen, laat de machine een zeer kle;.ine klik terug geven.
Herhaal deze volgorde van werken met de andere schroeven. De fundatieschroeven allemaal op het juiste niveau plaatsen is zeer eenvoudig en gaat zeer snel door gebruik te maken van “ een laser “ .
Wanneer alle fundatieschroeven op het juiste niveau staan, kan u starten met de dragers van de structuur te monteren.

BASISMATERIAAL
WEASYLECTRIC-machine, elektrische verlengsnoer, kunststofhamer en dopsleutel
AANVULEND MATERIAAL
Laser , steun voor laseraanduiding ( zie bestelcode) Laserfix , option bij WEASYLECTRIC-machine.
Vijsmachine met dopsleutel.

          4.3 Manueel boren
Wanneer de manuele schroefkop “ Weasyhand “  op de fundatieschroef  is bevestigd , plaatst dan een sterke hefboom  ( bv ijzeren pens ) symmetrische in de daarvoor bestemde gaten. Controleer via het oog van de waterpas op de schroefkop of de fundatieschroef degelijk loodrecht staat.
Draai de fundatieschroef 3 tot 4 maal rond en controleer opnieuw de loodrechte stand.
Herhaal dit 3 à 4 maal  teneinde de best mogelijke loodrechte stand te verkrijgen. Wanneer de fundatieschroef voldoende diep in de bodem is ingevezen zodat ze stabiel staat, verschuift u de hefboom door,  zodanig dat je de  kracht op de schroefkop kunt verhogen. U kunt nu via een trekbeweging ( niet duwen ) aan de hefboom de fundatieschroef verder in de bodem schroeven tot dat ze het juiste niveau bereikt heeft. (Cf. bijgevoegde foto)
Dan trekt men  de hefboom terug en verwijdert u de schroefkop. Wanneer alle fundatieschroeven op het juiste niveau staan, bent u klaar om de dragers van de structuur te monteren.
BASISMATERIAAL
We raden u  aan  als hefboom een lange metalen stang ( pens ) te gebruiken. Maar in principe is elke stang bruikbaar die door de gaten van de schroefkop gaat en voldoende sterkte heeft, zodat ze tijdens het schroeven niet gaat buigen. Vergeet uw dopsleutel …. niet

5. Afstelling van de fundatieschroeven
          5.1  Loodrechte stand
De controle van de verticale stand van de fundatieschroeven wordt gedaan tijdens het plaatsen. De  verticale stand van de schroef zelf is niet meer aan te passen na het plaatsen. Wanneer de fundatieschroef niet exact loodrecht staat is er geen probleem. De afwijking is niet hinderlijk voor de montage van de structuur of wel maakt u gebruik van onze speciale koppelstukken waarmee een hinderlijke afwijkende stand voldoende kan worden gecorrigeerd.  bv WOODPRO voor houtstructuren, FIXPRO voor metaalstructuren en onze VERTIKIT voor paal montages.
Fundatieschroeven die meer dan 10° afwijken van de loodrechte stand verliezen een deel van hun kracht.

          5.2  Aanpassing van het niveau van de fundatieschroeven.
De controle en het op niveau brengen van de verschillende fundatieschroeven van de installatie kan men doen met verschillend gereedschap, zoals een metserkoord, een waterdarm, een waterpas of op de snelste manier door gebruik te maken van “ een laser “. Tijdens deze werkzaamheden nooit de fundatieschroef terug naar boven draaien.
Wanneer men de plaatsing doet met behulp van een laser, zet men direct bij de plaatsing van schroef op het gewenste niveau. Afhankelijk van het type van koppelstukken die men gebruikt, kan men ook het niveau bijregelen via de instelling van de afregelmogelijkheid van de koppelstukken. Bv via de koppelstukken  WOODPRO en  WOODBASIC in ons gamma met houtstructuur en via FIXPRO en FIXSTONE in ons gamma met metaal profielen.
Het juiste niveau van de bovenkant van de fundatieschroef zelf moet men bepalen, rekening houdende met de koppelstukken en de structuur die men gaat gebruiken en dit tov het gewenste afwerkingsniveau.  

6. Het plaatsen van de koppelstukken en afregelen indien mogelijk.
Kies steeds de koppelstukken in functie van de situatie. De meeste van onze koppelstukken bieden ook een regelmogelijkheid om een correctie uit te voeren wanneer de fundatieschroeven niet exact op één lijn staan .
Bij gebruik van koppelstukken met niveauregeling altijd de tegenmoer zeer goed blokkeren.
Wanneer men gebruik maakt van FIXBASIC koppelstukken of werkt met het WEASYMETAL LOW profielsysteem, raden we aan steeds de WSFXSOFT-130 dichting te plaatsen tussen de fundatieschroef en het koppelstuk of tussen de fundatieschroef en het metalen U-xxxx Profiel.

Wij hopen u met deze handleiding voldoende geïnformeerd te hebben om de montage van onze producten op een eenvoudige en snelle manier te kunnen uitvoeren.